Presentational and container components

ในการเริ่มต้นทุก ๆ อย่าง มักจะยากเสมอ React เองนั้น ไม่มีการดักจับข้อผิดพลาดและในฐานะผู้เริ่มต้นพวกเราทุกคนต่างก็มีคำถามมากมาย เราจะเอา Data ไปไว้ที่ไหน? การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?แล้วะจัดการกับ state ของข้อมูลยังไง คำถามเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ ทั้งบริบทและหน้าที่แม้ในบางครั้งก็ต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนกับเจ้า React อย่างไรก็ตามยังมีรูปแบบที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายและมันยังช่วยจัดระเบียบพื้นฐานแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาจาก React ไปจนถึงการแยก Component ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Presentational component และ Container component

เรามาเริ่มต้นกับตัวอย่างง่าย ๆ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงปัญหา ในการแยก Component ให้อยู่ใน Container และ Presentation Clock ซึ่งรับ Object Date ในรูปแบบของ prop และส่วนที่แสดงผลเวลาในเวลา ณ ตอนนี้

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { time: this.props.time };
  this._update = this._updateTime.bind(this);
 }
 render() {
  const time = this._formatTime(this.state.time);
  return (
   <h1>
    { time.hours } : { time.minutes } : { time.seconds }
   </h1>
  );
 }
 componentDidMount() {
  this._interval = setInterval(this._update, 1000);
 }
 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this._interval);
 }
 _formatTime(time) {
  var [ hours, minutes, seconds ] = [
   time.getHours(),
   time.getMinutes(),
   time.getSeconds()
  ].map(num => num < 10 ? '0' + num : num);

  return { hours, minutes, seconds };
 }
 _updateTime() {
  this.setState({
   time: new Date(this.state.time.getTime() + 1000)
  });
 }
};

ReactDOM.render(<Clock time={ new Date() }/>, ...);

ใน constructor ของ Component นั้นเราได้เริ่มต้น state ของ Component ซึ่งในกรณีนี้เป็นเพียงแค่ค่า Date ณ ตอนนี้ โดยใช้ setInteval ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง state ทุก ๆ วินาที และตัว Component เองนั้นก็ยังมีการ render ทุกๆครั้งเมื่อ state นั้นเปลี่ยนแปลงค่า เพื่อให้มันดูเหมือนนาฬิกาจริงๆ เราได้ใช้ตัวช่วย 2 method คือ _formatTime และ _UpdateTime อันดับแรกคือการ Extract ชั่วโมง นาที และวินาที และเพื่อที่จะแน่ใจกับมันต้องติดตามรูปแบบตัวเลขของมัน _updateTime คือการทำให้ Object timeเปลี่ยนแปลงค่าให้เป็นปัจุบัน ในทุกๆ 1วินาที

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งสอง Component ของเรา ดูเหมือนจะมีภาระหน้าที่ที่มากเกินไป

 • มันอัพเดท state ด้วยตัวมันเอง การเปลี่ยนแปลงเวลาภายใน Component นั้น อาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเพราะ Clock มันจะรู้แค่ค่า Typo เท่านั้น อ้าวแล้วถ้ามีส่วนอื่นของระบบซึ่งข้อมูลมันต้องแบ่งบันซึ่งกันและกัน และมันยากที่แยกมันละ

 • _formatTime คือการ Extract ข้อมูลที่ต้องใช้งานจาก object date และเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะมีค่าตัวเลขสองหลักที่จะแสดงผลออกมาเสมอ

  อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถที่จะ Extract ในส่วนที่เป็นฟังก์ชั่นได้ดี เพราะเมื่อมันสัมพันธ์กับชนิดของ object time จาก object date มาเป็น prop ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะของความเฉพาะของข้อมูล และในบางเวลา มันก็เป็นที่รู้จักในนามของการจำลองภาพ

การแยกส่วนย่อยของ Container

Containers หรือเป็นที่รู้จักในนามของข้อมูลซึ่งมีรูปร่างและที่มาซึ่งหลายคนคงทราบถึงรายละเอียดและการทำงานของมัน หรือจะเรียกอีกอย่างว่า bussiness logic ซึ่งมันได้รับ รูปแบบและข้อมูลที่ดูเหมือนง่ายโดยการใช้ Presentational component, เราได้ใช้ [higher-order components] (https://github.com/krasimir/react-in-patterns/tree/master/patterns/higher-order-components) ในการสร้าง container บ่อยมากเพราะมันให้พื้นที่ buffer ซึ่งเราจะสามารถเพิ่มการจัดการข้อมูลด้วยตัวเองได้

นี่คือ ClockContainer ลองดูที่

// Clock/index.js
import Clock from './Clock.jsx'; // <-- that's the presentational component

export default class ClockContainer extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { time: props.time };
  this._update = this._updateTime.bind(this);
 }
 render() {
  return <Clock { ...this._extract(this.state.time) }/>;
 }
 componentDidMount() {
  this._interval = setInterval(this._update, 1000);
 }
 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this._interval);
 }
 _extract(time) {
  return {
   hours: time.getHours(),
   minutes: time.getMinutes(),
   seconds: time.getSeconds()
  };
 }
 _updateTime() {
  this.setState({
   time: new Date(this.state.time.getTime() + 1000)
  });
 }
};

จะเห็นได้ว่ามันยังคงรับ Date (object) รายละเอียดของข้อมูลที่เป็นเวลา (getHours, getMinutes และ getSeconds) จาก ลูป setInterval ในตอนจบของการ render ใน Component presentational นั้น จะส่งผ่านตัวเลข 3 ตัวก็คือ ชั่วโมง นาที และวินาที มันดูเหมือนจะไม่มีมีอะไรเกิดขึ้นในการมองหาเพียงแค่ bussiness logicเท่านั้น

Presentational component

Presentational Component เป็นสิ่งที่ดูน่าสนใจ มันยังต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมในการทำให้หน้าต่าง ๆ ดูสวยงามยกตัวอย่าง Component ต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งใด ๆ ก็ตามและยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับ dependencies ใด ๆ บ่อยครั้งมากที่ต้องมีการดำเนินการกับมัน ในฐานนะ stateless functional components ซึ่งมันไม่ได้มี state ภายในของมันเอง

ในกรณีของเรา มีแค่ Presentational component เท่านั้น ซึ่งมีการตรวจสอบตัวเลขสองหลัก ละ return ออกมา ใน tag <h1>

// Clock/Clock.jsx
export default function Clock(props) {
 var [ hours, minutes, seconds ] = [
  props.hours,
  props.minutes,
  props.seconds
 ].map(num => num < 10 ? '0' + num : num);

 return <h1>{ hours } : { minutes } : { seconds }</h1>;
};

ประโยชน์ที่ได้รับ

การแยก component ต่าง ๆ นั้น ทั้งใน container component และ presentation component และนำ Component มาใช้อีกครั้งบ่อย ๆ นั้น จากการยกตัวอย่างของเรา Clock คือฟังก์ชั่นหรือ Component ในเวลาเดียวกัน อาจจะมีมีอยู่ใน application ซึ่งมันไม่เปลี่ยนแปลงเวลา หรือไม่ทำงานด้วย Oject Date ใน Javascirpt เพราะว่ามันคือ dummy ที่สวยงาม และไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น

Container ต่าง ๆ ที่ encapsulate logic และเราอาจจะใช้มันร่วมกันซึ่งมันยากต่อการ render ออกมาเพราะข้อมูลมันไม่มีจุดรั่วเกี่ยวกับส่วนจำลองการที่นำมายกตัวอย่างที่ดีของการใช้ container โดยไม่สนใจว่ามันจะมีลักษณะต่าง ๆ ยังไงเราหวังว่ามันจะเปลี่ยนจากนาฬิกาดิติตอลไปเป็นนาฬิกาอนาล็อกได้ง่ายเพียงเท่านั้นมันยังจะถูกที่แทนด้วย Component Clock ใน method render

แม้แต่การทดสอบยังสามารถที่ทำได้ง่ายขึ้น Component ต่าง ๆ ยังมีหน้าที่ที่น้อยลง หรือไม่มีเลย อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องกังวลกับเรื่อง UI Presentational component ต่าง ๆ นั้นมีการ render สิ่งต่าง ๆ ออกมาได้อย่างดิบ ๆ และ ยังเราเดาถึงผลของการออกแบบหน้าตาได้

ข้อคิด

ข้อคิดของ container และ presentation นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ทุกอย่างเป็นเรื่องที่เหมาะกับ React จริง ๆ ซึ่งมันสามารถสร้างโครงสร้าง Application ของเราให้ดีขึ้นีกทั้งยังมาสามารถจัดการและปรับปรุงขอบเขตได้ง่าย

Last updated